Počet položek: 0

Celkem: 0,00 Kč

 
 
 
Oblečení Doplňky Punčochové zboží Spodní prádlo Erotické prádlo Výprodej Župany a pyžama Plavky Kabelky Aktovky a tašky Cestovní kufry Peněženky a dokladovky
 
 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového  obchodu obleceni-pro.cz (dále jen "Obchodní podmínky")

Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

v internetovém obchodu www.obleceni-pro.cz,

jehož provozovatelem je

 

Viki Grand Store s.r.o.

SÍDLO FIRMY:                                                                                                                                                  
Tyrsova 1832/7, 120 00, Praha 2                                                                                                                       
IČO 04420811
                                                                                                                                                           
email: info@obleceni-pro.cz                                                                                                                          


Kupující, který kupuje u nás v obchodě, automaticky souhlasí s těmito podmínkami:
 
1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Odesláním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

1.1. Objednávka se stává závaznou jejím odesláním. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky obleceni-pro.cz, za chyby při přenosu dat odpovědnost neneseme. Uzavření smlouvy potvrzujeme přes emai. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 
1.2. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.
 
Ceny
Všechny ceny v našem internetovém obchodě jsou smluvní a jsou uvedeny včetně DPH. Poplatek za dopravu je specifikován v “Jak nakupovat ”?.
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží bude dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího prostřednictvím e-mailu, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy dle termínu u dané akce uvedené či do vyprodání zásob.

Vyřízení objednávky
Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíhá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím emailů.
Kupující při standardním průběhu vyřízení není nucen reagovat na žádné emaily.

Expediční lhůta
Termín dodání obvykle do 2-5 pracovních dnů po České republice. U zásilek na Slovensko je nutné připočíst jeden den.
Při platbě převodem začíná běžet expediční lhůta v okamžiku připsání částky na náš účet.
Prodejce se zavazuje expedovat zboží v nejkratší možné době.
U některých produktů, kde je uvedena doba dodání ,,Dočasně nedostupné" nebo " Dodání do 30 dnů"  toto zboží momentálně nemáme skladem. Doba dodání tak může být 14 až 30 dnů.

Forma zásilky
Zboží odesíáme kupujícímu v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. Spolu s odeslaným zbožím je přiložena i faktura plnící funkci reklamačního a daňového dokladu.

Převzetí zboží
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice)
Pokud ano, je nutné zkontrolovat, zda-li je také poškozeno také zboží v dodávce.
Zjevné vady poté kupující reklamuje u prodávajícího. Podmínkou kladného vyřízení takové reklamace je však doložení záznamu o poškození výrobku při dopravě, podepsané dopravcem.
Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a neprodleně oznámit e-mailem na adresu  info@obleceni-pro.cz   nebo poštou prodávajícímu.
Zákazník je povinen převzít objednané zboží a zaplatit je v plné míře.
Nevyzvednutí zboží bude považováno za porušení kupní smlouvy a prodejce má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s nevyzvednutím zboží (poštovní náklady, obal) podle § 53 odst.10 Občanského zákoníku. Při nevyzvednutí zboží následující objednávka bude akceptována pouze formou platby předem převodem na účet.

Náklady a škodu, které vzniknou prodávajícímu v důsledku nesprávného a nebo pozdního uplatnění zjevných vad výrobku, či v důsledku nesepsání záznamu o poškození, nese v plném rozsahu kupující.

Kupující je po převzetí zboží před tím, než začne výrobek používat, povinen seznámit se s návodem k obsluze a se symboly ošetřování výrobku, které najdete na našich stránkách.
 
V připade, že zákazník nevyzvedne zboží nebo odmítne je přijmout bez udání důvodu, bude muset uhradit poštovné nebo dopravní náklady.

1.3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetí.

2. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)
Kupující (soukromá osoba, nikoli podnikatel s IČ) má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku.
Pokud se tak rozhodne, musí být zboží vráceno nejlépe v originálním obalu a musí být vráceno včetně všech dokumentů a faktury doporučenou zásilkou (zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty). Zboží musí být odeslané nejpozději do 2. týdnů ode dne převzetí na adresu prodávajícího. Prodávajícím bude zboží překontrolováno a při splnění všech výše uvedených podmínek bude zákazníkovi vyplacena částka za zboží převodem na účet a to nejpozději do 15-ti dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že se rozhodnete pro další nákup, částka za vrácené zboží je započtena proti novému nákupu. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
 
3. ZÁRUKA A REKLAMACE
Záruční podmínky na zboží se řídí platnými právními předpisy ČR. Standardní záruční doba je 12 měsíců a vztahuje se na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za vady způsobené chybným užíváním a/nebo  manipulací, následnými technologickými úpravami na zboží (např. barvením, potiskem, výšivkami apod.), nesprávným ošetřováním zboží v rozporu s instrukcemi pro údržbu (např.nevhodná teplota praní, žehlení, nevhodné chemické čištění a pod.). Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a nevztahuje se na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným užíváním výrobku nebo nesprávnou manipulací a skladováním.
 
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
 
Reklamaci oznamte na email: info@obleceni-pro.cz a odešlete na adresu firmy.
 
Reklamační protokol je možno stáhnout ZDE
 
4. VÝMĚNA ZBOŽÍ
Pokud se kupující rozhodne zboží vyměnit z důvodu chybně zvolené velikosti či neodpovídá-li zakoupené zboží představám kupujícího, může jej poslat k výměně na adresu Viki Grand Store s.r.o., Tyrsova 1832/7, 120 00, Praha 2 spolu s reklamačním protokolem či kopií faktury, kde uvede kód a velikost jiného zvoleného produktu. Náklady spojené s odesláním na pobočku i náklady na poštovné při odeslání nového zboží hradí kupující. Poštovné je v tomto případě 99,-Kč bez další dobírky. Zboží odesíláme Českou poštou balíkem ,,do ruky" nebo na požádání službou In Time za 180,-Kč.

    
5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
5.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
5.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
5.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
5.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
5.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele za účelem vyřízení objednávky. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
5.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické a v tištěné podobě automatizovaným způsobem.
5.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
5.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

6. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
6.1. Kupující, který má uživatelsky účet v e-shopu obleceni-pro.cz, souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
6.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 
Obchodní podmínky jsou v platnosti od 01.01.2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

Nahoru

 
 
 
InfoBox
 
 
 
http://www.limpopo.cz/
 
 
Novinky

25.02.2019 Ložní povlečení Velké množství ložního prádla!!

06.02.2015 NOVÉ ZBOŽÍ - DÁMSKÁ PYŽAMA ZNAČKY PIGEON Značka Pigeon se vyznačuje velmi kvalitním a...

08.01.2015 Halenka Violana Kelly black - dlouhý rukáv Luxusní dámská halenka Violana Kelly je vyrobena...

Kompletní přehled »